brandDet blir alltmer angeläget att skydda sig mot de tillbud som kan innebära eldsvåda och katastrof. Åskoväder känner de flesta till, men det kan räcka med att en gryta i lunchrummet står på en, överhettad platta och kokar torrt, för att tragedin kan vara ett faktum. Vad kan man göra? Ingenting är så viktigt som effektiva och säkra brandskydd. Det är det första man blir medveten om, när man tar del av varje dags nyheter om både ökat antal anlagda bränder, som rena olyckstillbud.

Det är självklart för de flesta att utrusta sitt hem med ett flertal brandlarm, en första livförsäkring, men det finns mer saker man kan göra för att försäkra sitt och andras liv.

Som säkerhetsansvarig på mitt företag har jag regelbundet genomgång med min personal om hur man utrymmer lokalerna och har sett till att skyltning och nödutgångar har relevant och aktuell information. Jag har bland annat fått efterlysande skyltar, trappmarkeringar och ett lågmonterat utrymningsvägssystem inrättade.
Jag har säkrat alla bärande konstruktioner i både hemmet och på mitt företag, samt försett lokalerna med brandskyddsisolering, vilket innebär att de inte fattar eld med lätthet eller att bärande delar inte rasar ihop i första taget. Det maximerar den tid alla har på sig för att ta sig ut och sätta sig i säkerhet.

Numera handlar det inte längre bara om lunchrummets levande julljus som glömts bort och fattat eld i gardiner och dukar, eller åskblixtar som kan slå ner. Vi kan även drabbas av yttre hot som innebär hög explosions- och brandrisk, och där har jag tagit hjälp av Firesafe.se för att se till att personalen kan känna sig helt säker på sin arbetstid och att företagets produkter uppfyller alla brandtekniska krav.

Allt fler idag är rädda för vad hända när de sover och inte vaknar i tid, eller för vad de inte hinner ingripa mot om de inte är vaksamma eller inser faran i tid.  Få saker är så traumatiserande som en brand och man vill förebygga olyckor så gott det går, och här gäller repetition och tydlighet framför allt.
Det finns adekvat, yrkesskicklig och auktoriserad hjälp att få. Tveka inte, du heller – det gäller alltid livet.