När du bokar/bokat tid

  • Skicka ditt manus per email som Word-doc.
  • Förse manuskriptet med sidnummer
  • Dubbelt radavstånd är standard. Det är enligt dubbelt radavstånd som sidantalet beräknas. Sker beräkningarna efter ofullständiga uppgifter om manusets omfång, har Skrivkonst rätt att inbegära retroaktiv ersättning för överskjutande antal sidor med dubbelt radavstånd.
  • Teckenstorleken bör inte understiga 12 pkt
  • Arvodet betalas i förskott, för att bekräfta bokad tid. Delbetalning beviljas om kostnaden överstiger 3000.

 

Lämnar du sent återbud, oavsett hur goda skälen kan vara, så blir det svårt att finna en ersättare till den bokade tiden. Därför kan vi bara betala tillbaka arvodet, om en ny klient kan ta över din bokning.
Inkommer inte ditt manus i tid för din bokade tids början ställer det ofta till problem för lektören. Förseningar skapar tidsförskjutningar och drabbar efterkommande bokningar på ett negativt sätt.
Om du blir sen, kanske du måste betala för en period som blir betraktad som outnyttjad, om lektören inte händelsevis får möjlighet att åta sig ett nytt manus.

  • Ett råd är att boka tid först när ditt manus är klart, om det är för ett utlåtande du bokar tid.

Leveranstiderna varierar beroende på manuskriptets omfattning och/eller vilken typ av av korr. som ska åtgärdas. Individuell bedömning av tidsåtgången tillämpas.

Ha i åtanke att leveranstider kan ta lite längre tid, än beräknat. Oförutsedda händelser (som tex sjukdom) kan i vissa fall skapa oavsiktlig fördröjning.

När det gäller korrektur av manus behöver lektören få ett begrepp om manuskriptets behov för att kunna göra en slutgiltig bedömning av såväl tidsåtgång som kostnader. Skicka några exempelsidor för påsyn, eller berätta om vad du tror att manuskriptet behöver. Ibland kan du snabbt få tid, eller ha turen att bli erbjuden en återbudstid. Men lika ofta kan det bli ganska långa väntetider. Det beror dels på vilken tid på året det är och på hur många manus som redan finns inbokade, men också på vilken typ av tjänst som manuskripten bokas för.

Varje manuskript har olika behov och omfattning, vilket gör att varje manus tar olika lång tid att läsa – eller korrigera/bearbeta. Korrektur (redigering) tar alltid mycket längre tid i anspråk, än vad ren omdömesläsning gör. Det kan under alla omständigheter vara knepigt att i förväg uppskatta varje manuskripts tidsåtgång. Ha därför i åtanke att en uppskattad leveranstid kan ta längre tid i anspråk, än vad du fått besked om. Oförutsedda händelser, tex. sjukdom eller tekniska problem, kan också påverka tiden i negativ riktning. Normalt blir du underrättad om förseningar.