I första hand görs en individuell bedömning av ditt manus omfattning, genre och eventuella behov. Angivna priser är därför endast riktpriser.
Nedan finns en mall – riktpriser – för att du ska kunna få en ungefärlig uppfattning om kostnaderna.

  • Manusutlåtande från 13 sek/sid. (Varierar beroende på hög/lågsäsong och genre)
  • Korrekturarbete; dvs rättning av ev. stavfel, grammatiska misstag och omformuleringar av t.e.x. menings- byggnadsfel varierar efter manuskriptets behov, från 30 sek/sida
  • Omfattande (helt eller delvis) omskrivning/författande av manus/utkast/idé: kontakta oss med närmare upplysningar för att få ett kostnadsförslag.
  • Omgranskning/ny bedömning av ett bearbetat manus kostar endast 9 sek/sid. (Högst 1 år får ha förflutit mellan granskningarna.)
  • Coaching per epost med enskilda texter (noveller, dikter), eller hela bokmanuskript under arbetets gång: kontakta oss för information och kostnadsförslag.

Granskning av filmmanuskript och facklitterära manus görs ej. Vi rekommenderar att du även läser ”Bra att veta”.

  • Arvode betalas förskottsvis till Skrivkonst.
  • Delbetalning erbjuds om kostnaden överstiger 3000.

Det finns några få grundregler för hur ett manus ska se ut när det skickas in. Det är viktigt att du lämnar korrekt information om manuskriptet, för det är utifrån den som beräkning av både kostnad och tidsåtgång görs.

– Välkommen!

 

Behöver du finansiera bokutgivning, eller rent av Skrivkonst tjänster?