Vi är i bläckhornets
flytande dvala,

samma röda handstil
skriver oss

befriade nog
att åter andas med gälar

Här
blir vi aldrig äldre!

*
Dina ögons viga kroppar,
glänsande drag i
ständig rörelse

– ja, sjöfåglar
med dubbla vingar
som lurar luftströmmen
och kniper
en karp

i dem finns djupet och
dykarklockan;

jag visar dig all väta,
mina skimrande fjäll
– äntligen fri
från ankare och tafs
som skar
genom kinden

Vi vilar själva i krossad is
med näthinnor,sträva
av torkade syner –

himmel och land
vind och trädurk

Med salt i din sveda;
möt revorna i korallens
bröst

i släktskap
är du ett
med vad du äntligen andas

*
Och hästarna återvände
in i lågorna,

in i

fem minuter före
tystnaden

Du grät, du gråter och
skall begråta –

de betvingade Eva, de
betvingade

I form av siamesiska väktare
tätnar vi
som röken mellan de
sista skriken

vi är som hästarna;

vettskrämda

men solidariska

ända in i det
sista.